Aplikace pro nahlížení do katastru nemovitostí

Komu patří pozemek či dům? Jak zjistit adresu majitele pozemku, nebo nemovitosti? Aplikace pro nahlížení do katastru nemovitostí jsou užitečnou pomůckou nejen pro realitní makléře. Využít je mohou i zájemci o koupi nemovitosti, kteří mohou např. na prohlídce domu zjistit, kde přesně jsou hranice pozemku, nebo komu patří přístupová cesta. 

Kupujete nemovitost, chcete si ji pronajmout, nebo ji naopak prodáváte? Každý se někdy potřebuje podívat do katastru nemovitostí. Informaci lze samozřejmě získat přímo na webu katastrálního úřadu, zadáte katastrální území, parcelní číslo, číslo listu vlastnictví…. Technologie by měli usnadňovat práci a tak tento článek je o možnostech, kdy si chcete koupit nemovitost a stojíte přímo v ní s mobilem v ruce, nebo jen u počítače kliknout do mapy a zjistit informace z katastru. 

Cenová mapa Prahy

V Praze využívám na mobilu nejčastěji aplikaci Cenová mapa Prahy. Aplikaci vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha a jejím hlavním smyslem je zobrazení aktuální administrativní ceny stavebních pozemků v Praze. Při kliknutí na pozemek hned vidím jeho cenu a zároveň je zde odkaz pro kliknutí na katastr nemovitostí. Jako realitní makléř ocením i to, že si jako podkladovou mapu mohu vybrat i hlavní výkres územního plánu. Aplikace funguje pouze v Praze, mimo Prahu zobrazí upozornění, že jste mimo Prahu. Ceny pozemků zobrazené touto aplikací nejsou tržní ceny pozemků, ale administrativní dané vyhláškou, která se pravidelně aktualizuje a měla by tržní ceny kopírovat. Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha vytvořil i aplikaci Územní plán Prahy, kde si po kliknutí na pozemek zjistíte podrobnější informace o územním plánu a využití pozemku. Aplikace územního plánu měla v letech 2020-2021 výpadek, kdy nezobrazovala data, ale v roce 2022 je opět funkční.

Mapy.cz

Mapy.cz často používám, pokud se u počítače potřebuji rychle a na několik kliknutí podívat do katastru nemovitostí.  Mapy.cz jsou mapová aplikace, ve které nemovitost rychle najdu. Potom na ní stačí kliknout pravým tlačítkem myši a otevře se menu, kde je poslední položkou volba “Co je zde?” Po rozkliknutí se zobrazí adresa nemovitosti, panoramatické fotky a volba “Informace o parcele v Katastru nemovitostí”, která vede přímo do katastru. Stejná možnost je i v mobilní aplikaci, ale mapy.cz nezobrazují katastrální mapy, a tak je v terénu lepší volbou použít jiné aplikace.

Locus Map a doplněk Locus addon Parcel info

Locus map je pokročilá mapová a navigační aplikace, rozšířitelná o pluginy. Aplikace je dostupná zdarma, nebo v placené verzi. Používám tu placenou. Do aplikace je možné si stáhnout mapy celého světa, některé jsou zdarma, jiné placené. V aplikaci je zdarma ke stažení Základní mapa ČR od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, která spolu s pluginem Locus addon Parcel info umožňuje přístup k datům z katastru.

Katastr v kapse

Katastr v kapse je jednoduchá aplikace, kde se dlouhým stiskem na místě v mapě přesměrujeme do bezplatného nahlížení v Katastru nemovitostí. Mimo základní a letecké mapy lze nastavit i mapu ČÚZK ortofoto a aplikace zobrazuje v mapě i věcná břemena. Pozemky s věcným břemenem jsou barevně rozlišené a po kliknutí na pozemek zjistíte, čeho se věcné břemeno týká. V mapě můžete hledat nejenom podle adresy, nebo GPS zaměření, ale i podle čísla parcely. Jednoduchá aplikace, která dělá přesně to, co od ní vyžadujete, je zdarma a bez reklam. Ideální aplikace pokud hledáte dům ke koupi a chcete si na prohlídce domu ověřit přístupovou cestu k domu a případné omezení věcným břemenem. V bezplatném nahlížení do katastru zjistíte jen to, jestli je na nemovitosti věcné břemeno. V této aplikaci čeho se věcné břemeno týká. Přesnější info je na placeném listu vlastnictví.

iKatastr

Mobilní aplikace iKatastr je jednoduchá aplikace, která po svém spuštění zobrazí mapu, buď základní, nebo satelitní a při detailní přiblížení i katastrální mapu. Dluhým stiskem na místě v mapě se zobrazí adresa nemovitosti a dalším stiskem zobrazí bezplatné nahlížení do Katastru nemovitostí. V mapě se můžeme pohybovat tak, že buď zadáme adresu do vyhledávacího pole, nebo se necháme zaměřit pře GPS. Aplikace je zdarma a zobrazuje reklamu.

Katastr 2.0

Katastr 2.0 je jednoduchá aplikace, která po svém spuštění zobrazí mapu, buď základní, nebo satelitní a při detailní přiblížení i katastrální mapu. Dlouhým stiskem na místě v mapě se zobrazí adresa nemovitosti a dalším stiskem zobrazí bezplatné nahlížení do Katastru nemovitostí. V mapě se můžeme pohybovat tak, že buď zadáme adresu do vyhledávacího pole, nebo se necháme zaměřit pře GPS. Aplikace je zdarma a zobrazuje reklamu.

Přejít nahoru