Kolik je v Čechách prázdných nemovitostí?

Vysoké ceny nemovitostí bývají zdůvodňovány především nedostatkem nemovitostí, pomalou výstavbou a dlouhým stavebním řízením. V roce 2021 proběhlo sčítání lidu. Podíval jsem se na jeho výsledky, především na to, kolik je vůbec v České republice nemovitostí a kolik z nich je neobydlených. A je to až překvapivě celkem vysoké číslo, 859 894 nemovitostí zkolaudovaných k účelu bydlení jsou prázdné, popř. jsou využívané k jinému účelu. Průměrně žije v jednom bytě 2,15 obyvatel, což znamená, že v prázdných nemovitostech by mohlo bydlet 1 848 772 lidí.

sčítání bytů a domů 2021- počet prázdných nemovitostí

Počet neobydlených bytů v České republice

¨
Rok Počet neobydlených bytů v % Počet neobydlených bytů celkem Celkový počet bytů Počet obyvatel
1991 9,1 % 371 512 4 077 19310 302 215
2001 12,3 % 538 615 4 366 293 10 230 060
2011 13,7 % 651 937 4 756 572 10 436 560
2021 16,1 % 859 894 5 340 033 10 525 167

Všechny údaje jsou ze sčítání lidu, poslední proběhlo v roce 2021. V České republice není žádná jiná možnost, jak se k podobným datům dostat. V zemích EU fungují registry bytových fondů, ze kterých lze získat přesnější údaje. Český RÚIAN to zatím neumí, i když se to může časem změnit.

Podle metodiky Českého statistického úřadu je neobydlený byt takový, který je k bydlení zkolaudovaný, ale nikdo zde nemá obvyklý pobyt (má ho jinde).  

Z výsledků Sčítání lidu v roce 2021 tedy nezjistíme skutečné důvody, proč jsou nemovitosti prázdné. Přitom podíl těchto nemovitostí stále narůstá. Pro srovnání 859 894 prázdných nemovitostí k bydlení kontrastuje s nabídkou nejnavštěvovanějšího realitní serveru Sreality, který nabízí obvykle něco mezi 80 000 až 100 000 nemovitostmi.  V nabídce Srealit navíc nejsou jen nemovitosti určené k bydlení, ale i pozemky, komerční nemovitosti a další druhy nemovitostí.

Ceny nemovitostí k bydlení dlouhodobě rostou a jako hlavní důvod se udává jejich trvalý nedostatek a zdlouhavé stavební řízení.  Proto udivuje to, že se takto velký počet prázdných nemovitostí nedostane do prodeje, ani pronájmu.

To že je byt prázdný podle Českého statistického úřadu ještě neznamená, že je ve skutečnosti neobydlený. Může být využívaný k jiným účelům než je trvalé bydlení (rekreace, krátkodobé pronájmy, kancelář, nebo jiné využití).

Podle výsledků sčítání lidu měla Česká republika dne 30. června 2021 celkem 10 524 167 obyvatel. Toto číslo zahrnuje i cizince s dlouhodobým pobytem, kterých je  4,7 %, z toho nejvíce v Praze 14 %, nejméně ve třech severních krajích Moravy, kde je to vždy jen cca. 1,8 %.  Nejlidnatější je Středočeský kraj, následuje Praha a  Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Celkový počet nemovitostí kolaudovaných k bydlení je 5 340 033, jedná se o byty a bydlení rodinných domech. V těchto nemovitostech bydlí 96 % obyvatel České republiky, zbývající 4 % tvoří nemovitosti k tomuto účelu nezkolaudované. Poměr bydlení v bytech a bydlení v rodinných domech je skoro 50/50 v lehký prospěch bydlení v bytech.

Počet neobydlených nemovitostí je 859 894.  Je to tedy 16 % nemovitostí k tomuto účelu zkolaudovaných. Nejvíce jich je co do počtu ve Středočeském kraji, a to 120 215, následuje Praha se 93 627 byty. Pokud bychom to ale měli počítat v procentech, tak nejnižší počet neobsazených bytů je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a to 12 %, následuje Praha se 13 % a u Vysočiny a Jihočeského kraje se naopak  dostaneme přes 20 %. V jedné nemovitosti bydlí v průměru 2,15 obyvatel. Nejméně je to v Praze, kde je průměr 1,95 obyvatel, v ostatních krajích je to přes 2 obyvatele a vede  Vysočina s 2,32 obyvateli, a celkově je na tom jih republiky výše, než sever.

Počet neobydlených bytů v jednotlivých krajích

Kraj Počet neobydlených bytů v % Počet neobydlených bytů celkem
Praha 13 % 93 627
Středočeský kraj 17,6 % 120 215
Karlovarský kraj 15,6 % 23 217
Plzeňský kraj 18,3 % 55 319
Jihočeský kraj 22 % 75 062
Ústecký kraj 12,2 % 49 182
Liberecký kraj 17,4 % 39 517
Královéhradecký kraj 19,1 % 53 831
Pardubický kraj 18,3 % 46 857
Vysočina 21 % 51 729
Jihomoravský kraj 14,4 % 82 534
Olomoucký kraj 16,1 % 50 021
Zlínský kraj 17,7 % 48 619
Moravskoslezský kraj 12,2 % 70 164

Důvody, proč jsou nemovitosti prázdné

Nemovitost má jiné využití než bydlení

Český statistický úřad považuje za neobydlený byt takový byt, který je k tomu účelu zkolaudovaný a nikdo v něm neuvedl při sčítání obvyklý pobyt. Česká republika je národem chalupářů a řada z těchto nemovitostí může být kolaudovaná k bydlení, nikoliv jako rekreační nemovitost. Některé byty, především v Praze, jsou využívané jako krátkodobé ubytování pro turisty. Malé množství bytů je využívané i jako kanceláře.

Špatný stav nemovitosti

Nejčastějším důvodem toho, že v nemovitosti nikdo nebydlí je určitě její technický stav a potřeba větší rekonstrukce. Tím, že v nemovitosti nikdo nebydlí, tak se i její technický stav postupně zhoršuje. 

Lokalita

Nemovitosti jsou především o lokalitě. Některé lokality jsou atraktivní, jiné se vylidňují. Největší zájem o nemovitosti je v Praze a ve Středočeském kraji s dobrou dopravní dostupností do Prahy. Podobné je to v Brně a dalších městech (Plzeň, Hradec Králové, Liberec, Mladá Boleslav….), kde se zájem zaměřuje především na bydlení ve městech a jejich nejbližším okolí. Lokality s horší dopravní dostupností do velkých měst se naopak vylidňují.

Právní spory a finanční potíže

Právní spory, dědická řízení, finanční potíže nebo složité vlastnické struktury jsou dalším častým důvodem, proč jsou nemovitosti prázdné.

Plánovaná výstavba nebo rekonstrukce

Některé nemovitosti mohou být prázdné, protože čekají na zahájení stavebních prací, rekonstrukce nebo demolice. Stavební řízení se u některých staveb může protáhnout i na několik let.

Vlastníkem nemovitosti je město, nebo stát

Trochu zvláštní důvod, ale pokud se projdete Prahou a budete zjišťovat, komu patří prázdné a neobydlené nemovitosti ve špatném technickém stavu, tak zjistíte, že to tak skutečně je.

Osobní důvody majitelů

Někdy mohou majitelé z osobních důvodů rozhodnout nepronajímat nebo neprodávat nemovitost.

Analýza Ministerstva pro místní rozvoj z prosince 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo v roce 2023 analýzu neobydlených bytů na základě výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021. V této analýze MMR uvádí, že z celkového počtu 860 000 prázdných nemovitostí je 273 000 nebydleno dočasně. To zahrnuje jak nemovitosti určené k rekreaci, tak i důvody jako např. stěhování, přestavba, kolaudace, dědictví apod. Zbývajících 577 000 nemovitostí je prázdných dlouhodobě  a z toho je 377 000 bytů v rodinných domech a 200 000 bytů v bytových domech. 

V Praze je 75 000 prázdných bytů, což může znamenat, že jsou využívány pro krátkodobé ubytování, nebo jde o byty zahraničních vlastníků, kteří uvádí obvyklý pobyt mimo ČR. 

Nejméně prázdných bytů je u nemovitostí ve vlastnictví obce, nebo družstva. Nejvíce jich je naopak u nemovitostí ve vlastnictví fyzických, nebo právnických osob. 

Mezi roky 2010 až 2011 se v České republice postavilo 210 000 nových bytů v bytových domech, což je zhruba stejně, jako počet neobydlených bytů v bytových domech. 

Z analýzy MMR vyplývá, že špatný technický stav není jediným důvodem prázdného bytu. Neobydlené byty vznikají i mezi nově postavenými byty, zpravidla z důvodu jiného využití bytu. Analýza doporučuje Vytvořit registr bytového fondu v RUIAN s pravidelnými aktualizacemi a revizemi. Dále navrhuje nastavení způsobů jak získávat více dat o neobydlených bytech a na základě těchto dat případně i připravit motivační pobídky, aby se neobydlené nemovitosti vrátili zpět na trh s bydlením. 

Přejít nahoru