Výkup nemovitosti za hotové

Rady a zkušenosti. Má výkup nemovitosti smysl, nebo ne?

Výkup nemovitosti za hotové spočívá v přímém nákupu nemovitosti realitními kancelářemi nebo investory, což nabízí velmi rychlý přístup k prodeji majetku. Na rozdíl od tradičních metod prodeje nemovitosti, kde prodejce často musí čekat než najde kupce a projít dlouhým procesem prodeje, výkupy za hotové umožňují rychlé a efektivní transakce.

Výhody výkupu nemovitosti za hotové

Rychlost transakce: Jednou z hlavních výhod je rychlost, s jakou lze transakci uzavřít. V některých případech může být nemovitost prodána a finanční prostředky převedeny na účet majitele již během několika dnů.

Jednoduchost procesu: Prodej nemovitosti touto cestou je obvykle méně komplikovaný, neboť odpadají některé standardní postupy, jako je staging nemovitosti, prohlídky s potenciálními kupci, čekání na nabídky a vyjednávání.

Jistota prodeje: Prodávající má jistotu, že nemovitost bude prodána, a nemusí se obávat, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy nebo že kupující nebude schopen zajistit financování.

Nevýhody výkupu nemovitosti za hotové

Nižší prodejní cena: Cenová nabídka od realitních kanceláří bývá často nižší než tržní hodnota nemovitosti. To je cena za rychlost a jistotu prodeje.

Omezení vyjednávání: Vzhledem k povaze transakce mívají majitelé nemovitostí menší prostor pro vyjednávání o ceně nebo podmínkách prodeje.

Potenciál pro podvody: Je důležité pečlivě si ověřit spolehlivost a renomé realitní kanceláře, protože tento segment trhu může lákat i méně scrupulous hráče.

Jak prodej nemovitosti za hotové probíhá

Kontaktování realitní kanceláře: Majitel nemovitosti kontaktuje realitní kancelář specializující se na výkupy nemovitostí za hotové.

Ocenění nemovitosti: Realitní kancelář obvykle provede ocenění nemovitosti, aby určila její hodnotu.

Nabídka a vyjednávání: Majiteli je předložena nabídka na koupi nemovitosti. Pokud s nabídkou souhlasí, následuje vyjednávání o detailech prodeje.

Závěrečné kroky a převod peněz: Po dohodě o ceně a podmínkách prodeje dojde k podpisu

Prodej podílu nemovitosti za hotové

Podle Starého občanské zákoníku, který platil do konce roku 2013, se prodej podílů řídil předkupním právem ostatních spoluvlastníků. Nový Občanský zákoník vše změnil a následně docházelo i k různým  změnám zákona v předkupním právu, od roku 2020 platí, že předkupní právo je, až na drobné výjimky, zrušené.  Vlastník podílu nemovitosti může tento podíl prodat komu uzná za vhodné. Otázkou ale je, jestli se mu to skutečně vyplatí. 

Pokud vlastní např. 20 % v bytě s tržní hodnotou 5 mil. Kč, tak je hodnota jeho podílu 1 mil. Kč. Pokud se tedy i ostatní spolumajitelé rozhodnou byt prodat, tak je vše jednoduché a prodejní cena bytu se rozdělí mezi spoluvlastníky podle jejich podílů. Pokud ale nejsou vztahy mezi spoluvlastníky ideální, stává se to obvykle po dědictví, tak by mělo následovat vzájemné vypořádání majetku dohodou mezi spoluvlastníky. Mohou se domluvit a nechat se vzájemně vyplatit za tržní cenu nemovitosti. Pokud se nedomluví, lze vše řešit u soudu, který za ně rozhodne. 

Posledním řešením je takový podíl prodávat. Kupující se vždy najde, ale proč by si někdo kupoval 20 % cizího bytu? To udělá jen spekulant. Za podobný podíl nabídne jen zlomek ceny jeho ceny, protože ví, že se může s ostatními spoluvlastníky buď domluvit hned, nebo  ho čeká soudní spor, který se může táhnout i delší dobu a tento spor bude přinášet další náklady.

Doporučení pro výkup nemovitosti

Výhodou výkupu nemovitosti je rychlé řešení situace. Nemusíte čekat než se nemovitost prodá. Peníze máte obvykle do jednoho měsíce, než dojde  k převodu nemovitosti v katastr nemovitostí, v případě zálohy na kupní ceny i během několika dní. Za rychlost platíte srážkou oproti tržní ceně. Je tu i otevřený prostor pro manipulaci ze stany kupujícího, který chce využít situace a stlačit cenu nemovitosti co nejníže.

Zhodnocení aktuální situace a posouzení dalších řešení

Pokud je při prodeji nemovitosti důležitější rychlost než prodejní cena, tak řešením je hlavně zachovat klid a řešit celou věc s nadhledem. Obraťte se i na lidi ve svém okolí a poslouchejte jen toho, kdo je pozitivní k řešení situace.  Negativní lidi neřešte, jejich rady a řešení jen zhorší celou situaci.

Základem je vždy posouzení aktuálních finančních potřeb a celkové vyhodnocení celé situace.

Odhad tržní ceny nemovisti

Z odhadu tržní ceny nemovitosti získáte představu o tom, za kolik  a jak rychle je nemovitost možné prodat. Odhad tržní ceny nemovitosti je i odpovědí na otázku, jestli nemovitost prodat hned, nebo si počkat a jak je rozdíl mezi výkupem nemovitosti a prodejem za tržní cenu.

Vyřešení situace

Důvodem pro okamžitý výkup nemovitosti je čas, nechcete projít zdlouhavým prodejem nemovitosti, ale vyřešit problém. Ten může být buď finanční, nebo to jsou vztahy mezi spoluvlastníky. 

Realitní makléř může, za určitých podmínek, vyřešit i tyto situace. Exekuce lze vyplatit, vztahy mezi spoluvlastníky vyřešit soudně na vypořádání majetku a nemovitost prodat za tržní cenu.

Michal Nesrsta, DiS. - realitní makléř
Přejít nahoru